Bok i park

Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015

Søknad

Mål

Vi vil gjøre biblioteket mer synlig i kommunen og skape leselyst i sommertiden. Hovedbiblioteket ligger på Strømmen. Byen Lillestrøm har ikke noe bibliotek, og filialen på Skedsmokorset er stengt hele sommeren. I samarbeid med kommunens park-og idrettsavdeling vil vi bidra til å skape Levende parker ved utplassering av bokboder med bøker og formidling i parkene.

Beskrivelse

Skedsmo bibliotek og park- og idrettsavdelingen ønsker å samarbeide om prosjektet Bok i park. Planen er å utplassere bokboder i tre av kommunens parker. Bokbodene skal være med å synliggjøre biblioteket og stimulere til leselyst. Parkene skal bli mer levende. Planen er at innbyggerne skal besøke bodene og låne bøker som de enten leser der og da eller ta med seg hjem. Bøkene skal leveres tilbake til boden eller til et bibliotek. Bøkene skal sirkulere og gjenbrukes. Biblioteket skal være ansvarlig for innhold i bodene og føre jevnlig tilsyn. Vi vil også samarbeide med lag og foreninger, som hjelper til med tilsyn og samarbeider om tiltak. I løpet av sommeren blir det små arrangementer ved bodene, lesestunder for barn og voksne. Det legges til rette for brukermedvirkning ved forslagskasse, ønskeliste eller lignende.
Vi vil prøve nye formidlingsmetoder ved å gå ut til folket. Prosjektet forankres i park-og idrettsavdelingens plan om Levende parker og i bibliotekets mål om å gjøre flere innbyggere kjent med biblioteket.
Etter prosjektets slutt vil vi vurdere erfaringene med sikte på å videreføre tiltaket som en fast sommeraktivitet. Vi forplikter oss til å informere om erfaringene til bibliotekmiljøet og media.
Fase 1: Forberedelser, samarbeid, innkjøp, utplassering av boder. Fase 2: Utsetting av bøker, informasjon, tilsyn, gjennomføring av lesestunder og lignende. Fase 3: Avslutning, evaluering, planlegging av videreføring, lage informasjon om erfaringene.