Innlånstjenesten

Innlånstjenesten tar imot bestillinger, men vi gjør oppmerksom på at situasjonen rundt covid-19 og de ulike lands/eierbibliotekers smittetiltak, kan medføre noe varierende leveringstid.

Innlånstjenesten i Nasjonalbiblioteket gir råd og veiledning om innlån.

Innad i Norden gir vi lokaliseringshjelp, og bibliotekene bestiller selv.
Fra bibliotek utenfor Norden bestiller vi lån, og skaffer artikkelkopier.

Lån fornyes i utgangspunktet ikke. Lånet må benyttes i biblioteket, og er ikke til hjemlån for bibliotekets sluttbruker.
Eierbiblioteket bestemmer hvor lang lånetiden er. 

 Sjekkliste før innlånsbestilling sendes

1. Sjekk bestand i eget bibliotek, og tilgang til elektroniske ressurser.

2.  Bruk andre norske samkataloger for å utelukke at boka/tidsskriftet finnes i Norge. «Network Zone» i ALMA, «Norske fagbibliotek» i Oria, Biblioteksøk, Samsøk og Deichmanske bibliotek.
Dersom tidsskriftet finnes digitalt et sted i Norge, send en fjernlånsforespørsel om kopi. Dette går utenom Innlånstjenesten.

3. Sjekk resten av Norden:
a.      Sverige: Libris
b.      Danmark: Danbib
c.      Finland: Melinda
Fennica
d.      Island: Gegnir

4. Hvis ikke materialet er lokalisert innen de nordiske land kan du sende en henvendelse til oss på en av disse måtene:

Priser

• Lån fra bibliotek utenfor Norden: 100 kr
• Kopier er gratis
• Varierende priser ved kjøp av kopier, bøker, doktorgradsavhandlinger etc.
• Tillegg for hastesaker: 70 kr

Bestillende bibliotek må stå for returkostnadene av innlånt materiale til Innlånstjenesten.
Bestillende bibliotek bør undersøke pris på kjøp av tittel opp mot porto-, og innlånskostnader. 

Alt innlånt materiale som formidles av Innlånstjenesten skal returneres Innlånstjenesten:
Nasjonalbiblioteket
Innlånstjenesten
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo