Avistjenesten gjør det mulig for brukeren å åpne et utvalg aviser på sin egen maskin ved hjelp av et brukernavn og passord som man logger inn på Nettbiblioteket med.

Adressen https://www.nb.no/syn gir ansatte i bibliotek mulighet til å administrere en utvidet tilgang til materialet som ligger på nb.no. Her kan du både behandle søknader om tilgang til pliktavlevert materiale i Nasjonalbibliotekets digitale samling nb.no, og du kan hente ut passordet som trengs til Avistjenesten, som vi beskriver under.

Hvordan får brukeren tilgang?

  1. Du som jobber i bibliotek, logger inn på nb.no/syn med det samme brukernavnet og passordet som dere logger på BaseBibliotek med.
  2. Her genererer deres dagens passord.
  3. Brukernavnet som skal benytte for å tilgang til Avistjenesten består av biblioteknummeret til deres bibliotek, etterfulgt av @genbib.nb.no
  4. Brukeren logger på Nettbiblioteket ved å trykke Logg inn øverst i høyre hjørne på nettsiden nb.no. Her skriver de inn brukernavnet og passordet dere har gitt dem.

Brukeren må møte opp i biblioteket for å få innloggingsinformasjon. Avtaleverket gjelder for bruk i bibliotek. Vi anbefaler å generere nytt brukernavn og passord hver dag, passordet står til dere genererer et nytt.

Se en gjennomgang av framgangsmåten her:

Hvilke aviser har brukeren tilgang til?

Her ligger en oversikt over hvilke aviser som er tilgjengelig hvor.

Hvordan kan man søke i avisene?

Se en innføring i hvordan man kan gå fram for å søke i avisene av Inger Stenersen her:

Reklamemateriell for Avistjenesten

Vi har laget plakat, flyer og et banner til sosiale medier dere kan bruke i biblioteket.

Generelt om avistjenesten

Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen, og per i dag er omtrent halvparten av alle aviser digitalisert. Du kan søke i alt digitalt materiale i Nettbiblioteket. Vi har dessverre lakuner i enkelte aviser, men digitaliserer fortløpende.

Hele den digitale samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket. Noen aviser kan også leses digitalt gratis i alle norske bibliotek. Tilgangene er gitt av rettighetsopphaverne etter avtaler med Nasjonalbiblioteket, og vi jobber stadig med å få nye avtaler.

Avistjenesten gjør det mulig for brukeren å åpne et utvalg aviser på sin egen maskin ved hjelp av et brukernavn og passord som man logger inn på Nettbiblioteket med.

De fleste aviser har en forsinkelse på 14 dager før de blir tilgjengelig i tjenesten.

Spørsmål?

Kontakt oss på epost.