Statistikk for skolebibliotek

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til lov om bibliotekvederlag. Statistikken publiseres på våre nettsider, og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikk for grunnskole 2016

Datagrunnlaget bygger på 1904 skoler som har rapportert at de har eget skolebibliotek eller er kombinasjonsbibliotek med folkebibliotek, og som har levert data for bibliotekdriften i 2016. I tillegg har 137 skoler rapportert at de hadde bibliotek, men ikke rapport data for driften. 228 skoler rapporterte at de ikke hadde bibliotek. 556 skolar har ikke svart på undersøkelsen.
Grunnskular Tabell 8 2016

Statistikk for videregående skole 2017

328 skoler rapporterte at de hadde eget skolebibliotek og/eller kombinasjonsbibliotek i 2017. Fire av disse rapporterte ikke tall for virksomheten. 47 skoler rapporterte at de ikke hadde eget skolebibliotek i 2017. 58 skoler har ikke besvart undersøkelsen.
Videregående skole 2017 tabell 7

Statistikk for grunnskole

Statistikk for videregående skole