Digital tilgang til pliktavlevert materiale

Forskrift til åndsverkloven gir en digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål.
Det finnes derfor to måter å få tilgang til digitalt pliktavlevert materiale på Nettbiblioteket på nb.no:

Tilgang til pliktavlevert materiale i alle bibliotek

Tilgangen i norske bibliotek gis ved at brukeren logger seg på med MinID på Nettbiblioteket, og legger inn en søknad om å få tilgang til materiale. Denne søknaden godkjennes av en ansatt i biblioteket, ved at man går inn på nb.no/syn og logger seg inn med biblioteknummer og passord fra BaseBibliotek.

Hjelp og informasjon om pålogging:

Tilgang til pliktavlevert materiale i UH-sektoren

Her gis en tilgang gjennom å logge inn via Feide, og gjelder kun for de som har status Employee/faculty. Tilgangen måtte dessverre begrenses til denne gruppa. Her er det fire samtidige tilganger, så har brukeren denne tilgangen, anbefales det å bruke denne. Denne tilgangen kan brukes fritt, uavhengig av bibliotek eller ip-adresse.