Søk støtte til bibliotekutvikling

I perioden for Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 skal Nasjonalbiblioteket årlig lyse ut midler til aktiv formidling og stimulere til utviklingstiltak i bibliotekene.

Vi har valgt å dele utviklingsmidlene i to ulike bolker slik at det skal være lettere å søke. I tillegg disponerer vi frie midler, og xxx

Prosjektbanken

Vi har samlet alle prosjekt tilbake til xxx i en database. Her kan du lese og finne gode eksempler, tips og rapporter fra gjennomførte og pågående prosjekt

Ofte stilte spørsmål

Artikler om utvalgte prosjekt

-Artikkel om turbibliotek

-lenker til andre artikler