Fjernlån fra Nasjonalbiblioteket

Fjernlån fra Nasjonalbiblioteket

Privatpersoner som ønsker å låne fra Nasjonalbibliotekets samling må henvende seg til nærmeste bibliotek som sender bestillingen. Bibliotek foretar bestillinger via Oria, evt. sitt eget biblioteksystem.

Lån returneres til Depotbiblioteket, biblioteknummer 0183300.

Lån fra Det flerspråklige bibliotek

Nasjonalbiblioteket har gjennom Det flerspråklige bibliotek en stor flerspråklig samling. Bokpakker kan bestilles på egen nettside.

Lån returneres til Depotbiblioteket, biblioteknummer 0183300

Biblioteksøk

Nasjonalbiblioteket ved Depotbiblioteket er med i det norske lånesamarbeidet gjennom Biblioteksøk.

Digital fjernlån

Nasjonalbiblioteket tilbyr digitalt fjernlån av publikasjoner som allerede er digitalisert, og som ikke ligger åpent tilgjengelig.

Spørsmål?

Kontakt Depotbiblioteket.