Camp formidling

Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021

Søknad

Mål

Teste ut og videreutvikle metoder og praksis innenfor formidling. Etablere en sterkere delingskultur over kommunegrensene. Igangsette fast samarbeid rundt ungdomslitteratur spesielt. Bistå hverandre med gjennomføring av formidlingstiltak. Styrke samarbeidet.

Beskrivelse

Lillestrømbibliotekene er prosjektleder og ansvarlig for gjennomføring og rapportering. Det vil bli etablert en eller flere prosjektgrupper med personer fra de ulike bibliotekene. I sammensetningen av gruppene vil vi ha fokus på bredde i litteraturkompetanse, men også på erfaring med formidling for ulike målgrupper som eldre, barn og innvandrere.

Det vil bli arrangert fysiske og digitale samlinger der prosjektgruppene aktivt tar del i ulike typer formidlingsaktiviteter (workshops) for å prøve ut forskjellige former for formidling. I denne gruppen kan vi lære av hverandre, stille spørsmål, gi tilbakemeldinger og i fellesskap utvikle nye metoder. Eksempler på metoder vi ønsker å utvikle er nye former for formidling til skoleklasser, podcast-samtaler, skriftlige bokanbefalinger, shared reading-metodikk, bokprat for voksne, presentasjon av årets bøker, forfattersamtale, debattledelse og barnebokbad.

I etterkant vil erfaringene evalueres og metodene justeres og forbedres før de prøves ut som en fast del av formidlingsaktiviteten til de ulike bibliotekene. Vi vil legge stor vekt på å spesielt jobbe med formidlingsmetoder som kan benyttes utenfor bibliotekrommet, og til målgrupper man må oppsøke i uvante settinger, feks utesteder, ungdomsklubber, bedriftsbesøk eller digitale flater.

Alle bibliotekene har meldt inn utfordringer om å nå spesielt ungdom. Dette vil derfor ha et spesielt fokus i arbeidet ved at det lages en egen arbeidsgruppe innad i prosjektet med dette som hovedfokus. I tillegg til å delta i den allmenne metodeutviklingen ser vi for oss at denne gruppa vil drive en fast podcast om ungdomslitteratur og arbeide med en felles bokbase etter inspirasjon fra nedlagte ubok.no. I samarbeid med de lokale fritidsklubbene vil gruppa aktivt oppsøke ungdom på deres arenaer og utvikle formidlingsopplegg for fritidslesing i samarbeid med målgruppa.

Ansatte ved Lillestrømbibliotekene vil bistå de samarbeidende bibliotekene dersom de har behov for hjelp til planlegging eller ressurser inn i formidlingsaktiviteten lokalt. Dette gjør at Lillestrømbibliotekets ansatte får muligheten til å delta i arbeidet ved andre bibliotek, noe som skaper nye samarbeidskonstellasjoner, men også fører til møte med nye målgrupper. For å få til dette vil 20 prosent av prosjektledelsen og frikjøp av ansatte være øremerket deltakelse ute på andre bibliotek.