Rapporter statistikk

Skolebibliotekstatistikk

Skoler som skal rapportere statistikk, gjør dette i eget registreringsskjema. Kommuner og fylkeskommuner som skal kontrollere skolebibliotekstatistikk, gjør dette på kontrollsiden for skolebibliotek. Fylkesbibliotek får tilgang til å kontrollerer skolebibliotekstatistikk når de er logget inn og tilknyttet sitt fylke.

Fag-/folke-/fylkesbibliotekstatistikk

For å levere statistikk må en være innlogget på bibliotekutvikling.no og tilknyttet biblioteket som skal rapportere statistikken. Det vil si at bibliotekleder, eller andre som administrerer rettigheter, må ha godkjent den som skal ha tilgang til statistikkskjemaene. De som leverte statistikk i fjor er sannsynligvis godkjent fra før, og det er da ikke behov for en ny godkjenning. Personer som ikke er godkjent, får muligheten til å be om dette i prosessen med å levere statistikk.

OBS! Mange som allerede har brukere på biblilotekutvikling.no, har fått nye epostadresser i forbindelse med kommune-/fylkessammenslåinger. De kan opprett en ny bruker på bibliotekutvikling.no med sin nye epostadresse. Det må deretter gis beskjed til oss om hva som er gammel og ny bruker: bibliotekutvikling@nb.no

For sammenslåtte kommuner og fylker, skal det leveres statistikk for institusjonene som eksisterte i 2019. I disse tilfellene vil de nye kommunene (folkebibliotekene) og fylkene (fylkesbibliotekene) få tilgang til skjema for de tidligere institusjonene når de skal levere statistikk. Alle som var knyttet til et folke- eller fylkesbibliotek, skal ha fått tilknytningen overført til den nye institusjonen.

Eks: Det skal leveres statistikk for både Sogn og Fjordane og Hordaland, men skjemaene for begge fylker er tilgjengelig under Vestland. Alle personer i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek skal ha fått overført sin tilknytning til Vestland fylkesbibliotek.

Når du er pålogget, vil du finne statistikk for eget/egne bibliotek for årene 2017 og 2018 under «Levert for 2017 og 2018». Denne muligheten er ikke synlig med mindre du er pålogget.

En forhåndsvisning av skjemaene med veiledningstekster er tilgjengelig. Tilgang til disse skjemaene krever ikke pålogging, og er åpne for alle. Gå til forhåndsvisning av skjema

Frister

  • Fag- og forskningsbibliotek: 2. mars 2020
  • Folkebibliotek: 2. mars 2020
  • Mobile bibliotek: 2. mars 2020
  • Fengselsbibliotek: 2. mars 2020
  • Fylkesbibliotek, eget skjema: 23. mars 2020
  • Fylkesbibliotek, kontroll av statistikk for folkebibliotek og mobile bibliotek: 23. mars 2020
  • Fylkesbibliotek, kontroll av skolebibliotek: 29. april 2020

Kontroll av statistikk

Kommuner og fylkeskommuner som skal kontrollere statistikk for grunn og videregående skoler, gjør dette kontrollsiden for skolestatistikk.

Fylkesbibliotek får tilgang til en oversikt over bibliotekene de skal kontrollere (også skolebibliotek), med tilgang til deres skjema og mulighet til å ta ut rapporter. Dette gjøres under «Kontrollere». Denne tilgangen er bare synlig hvis du er pålogget og tilknyttet fylkesbiblioteket.