Statistikk for skolebibliotek

Generelt

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken publiseres på våre nettsider, og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikkrapportering for 2019

Statistikkrapporteringen for grunn- og videregående skole åpner mandag 10. februar.

Det blir da sendt en epost fra oss (bibliotekutvikling(a)nb.no) til alle skolene med lenke til skjema og skolens unike passord. Lenke til skjemaet vil også være å finne på bibliotekutvikling.no

Skolenes frist for å levere skolebibliotekstatistikk er mandag 16. mars

Kommuner og fylkeskommuner vil få e-post fra oss (bibliotekutvikling(a)nb.no) med informasjon om rapportering av skolebibliotekstatistikk. Eposten inneholder lenke og passord til oversikt over grunnskoler og videregående skoler. Oversikten gir tilgang til status for den enkelte skoles rapportering, tilgang til skolenes rapporteringsskjemaer og mulighet til å hente ut rapporter i form av regneark. Kommuner og fylkeskommuner leverer ikke lenger eget skjema, men purrer og kvalitetssikrer statistikken skolene skal rapportere.

Kommunenes og fylkeskommunenes frist for å følge opp kontrollere skolenes statistikkrapportering er torsdag 2. april.

Fylkesbibliotek får som tidligere, tilgang til oversikter for å kontrollere skolenes statistikkrapportering. Dette panelet får en tilgang til ved å være innlogget og tilknyttet sitt fylkesbibliotek, se bibliotekutvikling.no/statistikk/rapportering.

Fylkesbiblioteket vil motta en liste med oversikt over skoler og deres passord. Nasjonalbiblioteket svarer også på spørsmål om dette. 

Fylkesbibliotekets frist for å følge opp og ferdigstille statistikk for skolebibliotek er onsdag 29. april

Arkiv