Statistikk for skolebibliotek

Generelt

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken publiseres på våre nettsider, og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

For å rapportere inn bibliotekstatistikk for skoler, kan du gå til følgende side:
https://bibliotekutvikling.no/statistikk/statistikkrapportering-for-skolebibliotek/

Arkiv