Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Forprosjekt: Bibliotek- og publikumsutvikling

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 600 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Forprosjektet skal legge til rette for å igangsette et hovedprosjekt (2022-2025) ved å samle data og gjennomføre en pilot. Nye samarbeidsformer skal testes ut i bibliotekene i den nye sammenslåtte [...]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 150 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Vi ønsker å utforske og etablere metoder for samarbeid med både sivilsamfunn og offentlige virksomheter om å bevare og styrke aktive, lokale fellesskap i kommunedelene Finnøy og Rennesøy. Gjennom å [...]

Tjenesteplattform for norske bibliotek

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 1 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Deichman har de siste seks årene utviklet en rekke programvareløsninger som bør komme de andre bibliotekene i Norge til gode. Hovedmålet i dette prosjektet er å gjøre disse systemene tilgjengelig [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 700 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: - Skape en aktiv og engasjerende møteplass med fokus på læring, litteratur og kultur, både for skoleelver i skoletid og beboeren på ettermiddagstid/helger = skape et skolebibliotek etter folkebibliotek-modellen. - [...]

Fiskene som slår røtter

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lier bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Formidle og gjøre kjent bærekraftsmålene ved å demonstrere akvaponi i biblioteket. Inspirere folk til å dyrke selv på hjemmebane (urbant landbruk). Involvere barn og unge ved å tilby eierskap til [...]

LESEDIGG: Digital litteraturside for barn

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Nynorsk kultursentrum, Biblioteket

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: I LESEDIGG vil Nynorsk kultursentrum og fagbiblioteket vårt gå saman med Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), Nynorsksenteret, Framtida junior, Pirion, Vestland fylkeskommune og folke- og skulebibliotek på Vestlandet om å utvikla [...]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vi skal skape lesekultur. Prosjektet skal føre til at skole, bibliotek og lokalsamfunn skal ha en felles forståelse av at lesing er avgjørende viktig, og har kompetanse og systemer for [...]

Samarbeid på tvers

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Ålesund bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Mål: Teste ut og innføre nye og gode driftsformer i Ålesundsbiblioteka ved samarbeid på tvers, mellom: - Bibliotek og innbyggartorg - Folke- og skolebibliotek - Bibliotek og frivillige Legge til [...]

Prosjekteier: Skiptvet bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Å bidra til vellykket sentrumsutvikling i kommunen og skape en attraktiv møteplass for kommunens innbyggere. Behovsundersøkelser og utvikling av nytt folkebibliotektilbud i nye lokaler i sentrum. Etablering av nytt samarbeid [...]

Bærekraftstigen.

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Utarbeide en praktisk veileder for mer bærekraftig drift og utvikling av norske folkebibliotek. Veilederen skal være basert på en strukturert gjennomgang av hvilke bærekraftstiltak som gir størst effekt i vår [...]