Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Høgskulen i Volda Biblioteket

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Mål for forprosjektet er å kartlegge behov og ønskjer for biblioteket som sosial kjerne i tenestetilbodet til både lokale, internasjonale og digitale studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Utrede og anbefale hvordan lokale digitale løsninger for innlevering, bedømming og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver og avhandlinger skal utvikles i lys pågående nasjonal utvikling.

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 950 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Sølvberget ønsker å videreutvikle sin lange erfaring med lesestimulering for voksne og barn på fysiske arenaer, med en utvidelse også i retning digitale arrangement

Prosjekteier: Tønsberg bibliotek

Samlet støtte: 80 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Utvikling av en modell for hvordan man utarbeider en bibliotekplan for en helhetlig utvikling av folkebibliotek i en ny kommunestruktur.

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 000 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Utvikle et nyskapende formidlingstilbud til barn. Barna skal leke seg fram til litteraturen ved bruk av ny formidlingsteknologi kombinert med digital historiefortelling og metodikken til lesersørvis.

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 350 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Målet for prosjektet er å få dyp innsikt i hva to nye bydelsbibliotek i Bergen kan og bør være. Fremtidens bibliotek skapes gjennom omfattende brukermedvirkningsprossesser.

Prosjekteier: Kristiansand bibliotek

Samlet støtte: 600 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Kunsten og litteraturens hus skal være et kvalitetsløft og føre til at kompetanse og ressurser blir delt. Prosjektet skal kommer publikum til gode i form av nye tilbud og gi [...]

Se og les 2020

Avsluttet

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur. Styrke barn og unges forhold til litteratur og lesning gjennom å gi voksne som arbeider med barn, litteratur og lesning faglig påfyll.

Prosjekteier: Lærdal bibliotek

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020, 2021

Mål: Målet for prosjektet er å 1. Undersøke kva behov og mogelegheiter kommunen har når dei skal flytte biblioteket. 2. Utvikle biblioteket sine tenester for å etterkomme dei behova kommunen har.

Prosjekteier: Grimstad bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Bibliotek har fått en unik kunstgave knyttet til Ibsen og Hamsuns litteratur. Vi ønsker å bruke skulpturene for å vise litteraturen gjennom digitalt nedlastbare filer, brosjyre og formidlingsopplegg.