Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Forprosjekt: Bibliotek- og publikumsutvikling

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 600 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Forprosjektet skal legge til rette for å igangsette et hovedprosjekt (2022-2025) ved å samle data og gjennomføre en pilot. Nye samarbeidsformer skal testes ut i bibliotekene i den nye sammenslåtte [...]

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 400 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vi skal skape lesekultur. Prosjektet skal føre til at skole, bibliotek og lokalsamfunn skal ha en felles forståelse av at lesing er avgjørende viktig, og har kompetanse og systemer for [...]

Bok på Bui

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Seljord bibliotek

Samlet støtte: 80 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Prøve ut samarbeid med lokale aktørar i Flatdal for å auke utlån og lesing gjennom eit minibibliotek. Vi vil etablere eit attraktivt, fleksibelt, tilgjengeleg, sosialt og sjølvbetent minibibliotek, i samarbeid [...]

Fortællingen som værktøj

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Oppdal bibliotek

Samlet støtte: 40 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: 1. Skabe en lærende proces som giver målgruppen en bedre forståelse af, hvad en fortælling kan bruges til: Udtryksmiddel, manipulering, markedføring eller noget helt fjerde. Hvornår er det politisk spin, [...]

Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Samlet støtte: 350 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: - Biblioteka i Møre og Romsdal har god kjennskap til FN sine berekraftsmål - Biblioteka som deltek i prosjektet er i stand til å arbeide strategisk med FN sine berekraftsmål [...]

Energi og klima – nytten av lokale tiltak

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Nes (Ak) bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Prosjektet skal opplyse, skape nysgjerrighet og engasjement for fornybar energi og klimatiltak - og vise hvordan felles innsats kan gjøre en forskjell. Hensikten er å bli mer miljøbevisst i det [...]

Prosjekteier: Froland bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: - Vi vil nå ut til nye brukergrupper ved formidle vår store lokalhistoriske samling på en ny og spennende måte gjennom digital formidling i vår lokale turområder. - Ved å [...]

Outsourcing av biblioteksjefen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Nordland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Resultatmål: Bygge og dele erfaringer med bibliotekfaglig fjernledelse av folkebibliotek. Effektmål: Sikre bibliotekfaglig utvikling og ledelse av bibliotek som ikke har ansatt egen bibliotekarkompetanse for å gi bedre bibliotektjenester.

Prosjekteier: Innlandet fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Formål: Forprosjektet skal utvikle nye samarbeidsformer mellom bibliotekene i Mjøsbyene, slik at de sammen kan skape bedre løsninger på felles utfordringer. Mål 1: Etablere praksisfellesskap for litteraturformidling som bidrar til [...]

Skape aktive ungdomsformidlere og leseglede

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Namsos bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Vårt prosjekt tar utgangspunkt i metoden Barnebokbad (Vilde Kamfjord https://barnebokbad.no/om-metoden/) Vi ønsker å stimulerer ungdom som er ekstra interesserte i litteratur, og hjelpe dem å heve kvaliteten på den litterære [...]