Kontakt oss

Sekretariat for bibliotekutvikling

Kontakt oss: SBU@nb.no
Epost nettredaksjonen: bibliotekutvikling@nb.no

SVEIN ARNE TINNESAND
23 27 61 38 / 482 61 217
SveinArne.Tinnesand(a)nb.no

MARIT VESTLIE
Seniorrådgiver
marit.vestlie(a)nb.no
Prosjektleder Verdensbiblioteket

HILDE LJØDAL
23 27 62 59
hilde.ljodal(a)nb.no
Prosjekt- og utviklingsmidler
Biblioteklederkonferansen
Bibliotekloven
Søknader om dispensasjon fra biblioteklovens § 5
Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur
Styremedlem i fagrådet for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

JANNICKE WOLD RØD
Bibliotekstatistikk
Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023
Evaluering av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018

INGER STENERSEN
inger.stenersen(a)nb.no
Kurs, konferanser og informasjon.
Omvisninger til bibliotek.

ARNE GUNDERSEN
arne.gundersen(a)nb.no
Prosjekt- og utviklingsmidler
Kontakt- og dialogmøter
Internasjonal kontakt

ERLEND RA
erlend.ra(a)nb.no
Bibliotekstatistikk
Fengselsbibliotek

SISSEL RINGSTAD
sissel.ringstad(a)nb.no
Redaktør bibliotekutvikling.no

Øvrige kontaktpersoner

IRENE HOLE
irene.hole(a)nb.no
Leder for avdeling tjenesten Det flerspråklige bibliotek, katalogisering av monografier, m.m.

HILDE HØGÅS
hilde.hogas(a)nb.no
Leder for utvikling av tjenester som Nasjonalt lånekort og Bibsok.no, samt utvikling av kunnskapsorganisering.

JURIDISK VEILEDNING
juss(a)nb.no
Nasjonalbibliotekets jurister svarer på spørsmål om opphavsrett m.m.
juss@nb.no