Andre tilganger til aviser fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har en nesten komplett samling av aviser utgitt i Norge. Omtrent halvparten av disse er digitalisert, og utgavene ligger søkbare på Nettbiblioteket. Nesten alt finnes også på mikrofilm. Alle digitale aviser kan leses i Nasjonalbibliotekets lokaler.

I tillegg har vi en rekke tjenester for lånere som vil ha tilgang til aviser utover dette.

Avistjenesten

Avistjenesten gir brukere på norske bibliotek fri tilgang til et større utvalg aviser på Nettbiblioteket enn de har utenfor biblioteket. Brukeren kan benytte egen datamaskin. Utvalget aviser er regulert av avtaler mellom Nasjonalbiblioteket og den enkelte avis, og det blir stadig flere aviser tilgjengelig. Tilgangen gis ved oppmøte i bibliotek ved at bruker får dagens brukernavn og passord. Dette hentes fra nb.no/syn.
Les mer her.

Digital tilgang til pliktavlevert materiale

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske folkebibliotek, Stortingsbiblioteket, Sametingets bibliotek og andre offentlige bibliotek. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket, tilbys gjennom strømming av materiale. Her får man tilgang også til det som er nylig utgitt.
Les mer her.

Digitalt fjernlån

Åndsverkslovens forskrifter gir mulighet for digitalt fjernlån til bibliotek. Dette gjelder publikasjoner som allerede er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, og som ikke ligger åpent tilgjengelig. Filene kan kun gjøres tilgjengelig på dataterminal i bibliotekene.
Les mer her.

Bestille enkeltartikler/sider fra aviser

Brukeren kan bestille kopier av avissider, fysiske eller digitale. For digitale årganger nyere enn 1920 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant. Bruker må da først innhente tillatelse hos utgiver.
Les mer her.