Norsk WebDewey

Norsk WebDewey er fra 1. oktober 2015 gjeldende norske utgave av Deweys desimalklassifikasjon. Norsk WebDewey er en fullstendig oversettelse av DDC 23 (Dewey Decimal Classification). Norsk WebDewey vil kun være tilgjengelig på nett, og den vil bli oppdatert løpende. Alle norske bibliotek får gratis tilgang til en grunnversjon av tjenesten.

Norsk WebDewey gir ny funksjonalitet både for klassifikatorer og brukere. Eksempler på dette er muligheten til å lagre sammensatte numre, bedre utnyttelse av all informasjonen som gjemmer seg i et deweynummer i gjenfinningsprosessen, og parallell søking på flere språk siden deweytermene kan mappes til blant annet svensk, tysk, og engelsk utgave.

Lenke til katalog fra Norsk WebDewey

Det er mulig å lenke fra Norsk WebDewey til en katalog for å se hvordan et gitt Dewey-nummer er brukt. Alle brukere av Norsk WebDewey er automatisk lenket til Nettbiblioteket (Bokhylla) hos Nasjonalbiblioteket. Det kan også legges til lenke til egen katalog eller andre, slik:

Under Innstillinger  – Lenke til katalog (Innstillinger finner du øverst til høyre i skjermbildet):

Trykk på det lille oransje + tegnet for å legge til en ny katalog.

Skriv inn navnet på katalogen i feltet til venstre, og lim inn adressen til katalogen i feltet til høyre.

Eksempler på adresser til kataloger, få med likhetstegnet og kolonet på slutten av søkestrengen:

Oria
http://www.oria.no/?vid=BIBSYS&sokeindeks=lsr10&search=

Biblioteksøk
https://bibsok.no/?mode=vt&hpid=4138812&pubsok_kval_0=%2FKL&pubsok_txt_0=

Bibliofil
https://sandefjord.bib.no/cgi-bin/m2?mode=vt&hpid=1614674826&search-button=S%C3%B8k&pubsok_kval_0=%2FKL&avgr_avd=&aarfra=&aartil=&sortering=&pubsok_txt_0= 
Bytt ut «sandefjord.bib.no» med relevant adresse 

Tidemann
http://asp.bibliotekservice.no/lakselvvgs/doclist.aspx?fquery=kl%3d 
Bytt ut «lakselvvgs» med relevant biblioteknavn (sjekk med systemleverandør hvis usikker)

Mikromarc
http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/ski-fb/search.aspx?SC=FT&LB=FT&MT=0&SU=6483&DG=0&Unit=6471&db=ski-fb&SW=KL+%3d+
Bytt ut “ski-fb” (2 steder) med relevant bibliotekkode, samt riktig SU (searchunit) og Unit (enhetstid i bibliotekets database).

Be eventuelt egen systemleverandør om riktig adresse (URL).

Kommune- og fylkessammenslåinger i norsk webdewey

Kommune- og fylkessammenslåingene fører til endringer i Dewey. De første endringene ble publisert etter de første sammenslåingene i 2018, resten er publisert nå. En del kommuner har fått nye navn, noen har fått nye numre, og de tilhørende registertermene er endret. Du vil fortsatt kunne søke på det gamle kommune- eller fylkesnavnet og bli ledet til det nye. Det er også forklarende noter slik at du lett ser hvilke endringer som er gjort. Her kan du se liste over endringene med nærmere forklaringer.

Se liste over de nye numrene og mer utfyllende forklaringer her

Kontaktinformasjon

Henvendelser om klassifikasjonspørsmål kan sendes til dewey-sporsmal@nb.no

Henvendelser om WebDewey-verktøyet og oversettelser kan sendes til webdewey@nb.no

Henvendelser om lisenser, brukernavn og passord til WebDewey kan sendes til webdewey-lisenser@nb.no

Diskusjonsforum for Norsk WebDewey. Registrer deg som bruker, finn gruppa Norsk WebDewey, og bli medlem.

Andre ressurser