Metadatabrønn

Ett av tiltakene i regjeringens bibliotekstrategi 2020-2023 er en metadatabrønn: «Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Unit etablere en nasjonal metadatabrønn som sikrer én autorisert kilde til metadata for norske bibliotek, og som muliggjør gjenbruk av metadata både mellom bibliotekene og mellom bibliotekene og andre aktører.»

Leverandørene av data til metadatabrønnen vil være Nasjonalbiblioteket og andre bibliotek, men også kommersielle metadataleverandører og ev. leverandører av andre tjenester som henger sammen med metadatabeskrivelser i metadatabrønnen.

Metadatabeskrivelser som leveres til metadatabrønnen må gjennom en verifisering før de kommer inn. Det må kontrolleres at metadatabeskrivelsen som leveres, ikke finnes fra før, at den har avtalt omfang og kvalitet. Metadatabeskrivelsen må merkes med proveniens og antageligvis også en form for kvalitetsnivå.

Metadatabeskrivelsen utstyres med en unik id fra en Nasjonalbibliotekets id-tjeneste eller en annen godkjent id-tjeneste. Id-en returneres til kildesystemet. Hvis en leverandør oppdaterer en metadatabeskrivelse, vil den bli gjenkjent ut fra id-en.

Metadataelement som finnes i autoritetsregister, for eksempel Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner, Verksregisteret eller Sjanger- og formtesaurusen, utstyres også med id-er derfra.

Mange av leverandørene av data til metadatabrønnen vil også være brukere. Nasjonalbiblioteket og bibliotek, men også tjenesteleverandører i ABM-sektoren. Biblioteksøk kan baseres direkte på metadatabeskrivelser fra metadatabrønnen og bare hente inn eksemplaropplysninger fra lokale bibliotekkataloger. Nasjonalbibliografien kan baseres på data fra metadatabrønnen. Metadatabeskrivelsene i metadatabrønnen kan også være grunnlag for forsking.

Vi har et stort arbeid foran oss for å etablere metadatabrønnen, både med å spesifisere og utvikle tjenesten og å oppdatere de eksisterende katalogene med nødvendige identifikatorer. Arbeidet starter nå. Vi har etablert en arbeidsgruppe i Nasjonalbiblioteket: Ut over våren vil vi trekke inn bibliotek, system- og metadataleverandører for å dem med i diskusjonen om hvilke behov metadatabrønnen skal dekke og hvordan den skal realiseres. Første mulighet til dette blir på et seminar på bibliotekmøtet i Haugesund 19. mars 2020.