Laster Arrangementer
23
apr

Flerkulturelt bibliotekmøte 2020

Inkludering, definisjonsmakt og representasjon

  • Beklager. Dette arrangement har allerede funnet sted.

Hvem skriver bøkene, hvem er det som formidler på bibliotekene, hvem deltar i diskusjonene og hvem blir ekskludert? Hvordan skal man få til mangfold også bak skranken på biblioteket? Dette er noen av temaene vi tar opp på årets flerkulturelle bibliotekmøte.

Detaljer

Dato: Torsdag 23.april
Tidspunkt: 09:00 - 15:30
Sted: Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110, 0255 Oslo.
Vis kart
Arrangør: Det flerspråklige bibliotek, Nasjonalbiblioteket
Meld meg på

Om arrangementet

Program for dagen
09:00 – 09:30 Registrering og kaffe

09:30 -10:00 The RONN strategy: Relations, Openness, Needs and Network.
Relations, Openness, Needs and Network are the four keywords of the RONN strategy. Based upon «hands on» experience with inclusion of ethnic minorities in Danish libraries, the strategy provides valuable «know how» and methodology for librarians working within this field.
Intuitive and easy to implement the strategy offers new insights on how to successfully achieve wider representation and inclusion of ethnic minorities.

Ahmad Joumaa, forfatter, projektleder, foredragsholder og grunnlegger av Integration360° i Danmark.

10.00-10.25 Offentligheten som rom for frie uttrykk.
Er den digitale offentligheten et rom for frie uttrykk? Eller er den for preget av netthets, ekkokamre og selvsensur til at viktige meninger kommer fram? Innlegget baserer seg på flere store forskningsprosjekter om ytringsfrihet og nettdebatt, og tar for seg hva vi vet om forekomsten av disse fenomenene, samt deres konsekvenser.

Kari Steen-Johnsen. Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn, Institutt for samfunnsforskning

10:25 – 10:55 Litterær friksjon. Resepsjonsanalyse av seks syriske leseres møte med bildeboka «Sitronlimonaden».
Hva er det som gjør at to lesere kan lese samme tekst såpass forskjellig at det oppstår en form for friksjon i møte mellom tekst og leser? Friksjonen som oppstår dreier seg både om ulike syn på temaer som integrering og kulturell oppdragelse. Men også om syn på litteratur – hvor går grensene for hva en forfatter bør eller ikke bør skrive?

Lene Anundsen, Stipendiat, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder.

10.55-11.10 Pause

11.10 – 11.30 «Å den snakker som mamma».
Presentasjon av funnene i masteroppgave fra VID vitenskapelige høgskole om hvilke erfaringer pedagoger gjør seg med bruk av det digitale verktøyet PENpal og om det kan være en ressurs i å skape et inkluderende språk- og læringsmiljø.

Wenche Warhaug, pedagogisk veileder ved Johannes læringssenter i Stavanger.

11:30 – 12.00 For diverse libraries, we need diverse staff – Experiences of immigrant library workers in Berlin.

Leslie Kuo, Stadtbibliothek Pankow i Berlin.

12:00 – 13:00  Lunsj

13:00 – 13:30 Erfaringer med å være bibliotekansatt med minoritetsbakgrunn.
En samtale om synlighet, kulturell kompetanse og rekruttering.

Shelli Lake, konsulent Deichman Stovner og Selma Benmalek, programansvarlig Deichman Lambertseter i samtale med Oddbjørn Hansen, Det flerspråklige bibliotek.

13:30 – 14:00 Oppsummering av funnene i prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden».

Espen Hernes, Avdelingsdirektør for Kulturavdelingen, Kulturrådet

14:00 – 14:20 Pause

14:20 – 14:40 «Derfor blir vi her – innvandrere i Distrikts-Norge».
Hva skal til for at arbeidsinnvandrere blir bofaste. Rapporten «Derfor blir vi her» gir flere gode svar.

Susanne Søholt, statsviter og forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)


14:40 – 15:00 og Inkluderende forbruk – et paradoks?

Sosiale forskjeller øker i Europa og det er samme tendenser i Norge. Hvilke forbrukspraksiser kan identifiseres blant økonomisk sårbare grupper, og hvordan skiller disse seg ut fra befolkningen for øvrig? Hvordan kan sårbare gruppers forbrukspraksiser bidra til fremme og hemme samfunnsdeltakelse og sosial inkludering?

Anita Borch, forskningsleder Forbruksforskningsinstituttet SIFO

15.00 – 15.20 Om Internasjonale søndagsturer og Nærturgrupper som eksempler på hverdags-integrering.

Hanne Tretterud Lund  Teamleder Nærfriluftsliv, DNT Oslo og Omegn.

15:20 – 15:30 Nytt fra Nasjonalbiblioteket

Vel hjem!